Accessibility Page Navigation
Style sheets must be enabled to view this page as it was intended.
Print Header
Border Top

Brand og Sikkerhed

BATT CABLES plc tilbyder mange brandsikre kabler passende til kritiske sikkerhedssystemer omfattende nødstrømssystemer, brandalarmer, sprinklersystemer, CCTV, sikkerhedsalarmer og højttalersystemer. Sikkerhedskabler har lav røgafgivelse og halogenfri kappe og er egnet til installation i offenligt tilgængelige bygninger, hvor det er vigtigt med forbedret sigt og reduktion af giftige dampe ved evakuering.Vi kan også tilbyde en række mineralisolerede produkter, der vil være funktionsduelige selv efter en brand. 

  • Alarminstallatører
  • Installatører
  • Sikkerhedsselskaber 

Kabler

 Uarmerede sikkerhedskabler  Sikkerhedsalarmkabel
 Armerede sikkerhedskabler   Mineralkabel

Typegodkendelser
BATT CABLES plc lagerfører mange kabler certificeret af LPCB – Loss Prevention Certification Board, som er dedikeret til at godkende brandsikre produkter worldwide 

Standarder
Alle leverede kabler er i overensstemmelse med Britiske, Europæiske og Internationale normer omfattende:
BS6387:1994 Specifikation af ydelsesbehov for kabler med krav om kredsløbssikkerhed
BSEN50266-1:2001 Fælles testmetoder for kabel under brandforhold. Test for vertikal flammespredning ved vertikalt monteret kabelbundt
BSEN50267-1:1999 Fælles testmetoder for kabel under brandforhold. Test af gasser afgivet under forbrænding af materialer fra kabel. Apparat
BSEN50267-2-1:1999 Fælles testmetoder for kabel under brandforhold. Test af gasser afgivet under forbrænding af materialer fra kabel. Procedurer. Bestemmelse af mængden af halogensyregas.
BSEN50267-2-2:1999 Fælles testmetoder for kabel under brandforhold. Test af gasser afgivet under forbrænding af materialer fra kabel. Procedurer. Bestemmelse af graden af syreindhold i gasser fra materialer ved måling af pH og ledeevne
BSEN50267-2-3:1999 Fælles testmetoder for kabel under brandforhold. Test af gasser frigivet under forbrænding af materialer fra kabel. Procedurer. Bestemmelse af graden af syreindhold i gasser fra materialer ved fastlæggelse af vægtet gennemsnit for pH og ledeevne
BSEN61034-2:2005 Måling af røgtæthed af kabler brændt under definerede betingelser. Test procedure og behov
BSEN60702:2002 Mineral isolerede kabler og deres afslutninger, ikke over 750V
IEC60331 Test af elektriske kabler under brandforhold – kredsløbsintegritet
IEC60332 Test af elektriske kabler og optiske fiberkabler under brandforhold  

Service
BATT CABLES plc er en dedikeret leverandør af såvel projekter som dag-til-dag kabelbehov. Med ISO9002 akkreditering af alle filialer er servicekvaliteten sikret. Vort selskab har en omfattende lagerføring af kabel og kan tilbyde projektstyring af kabler omfattende afskæring i fixlængder, mærkning og fuld dokumentation. 

Border Bottom