Accessibility Page Navigation
Style sheets must be enabled to view this page as it was intended.
Print Header
Border Top

Marine & Offshore

BATT CABLES plc har et bredt produktprogram af kabler til marine og offshore. Vore skibskabler overholder alle relevante standarder, så som IEC 60092, BS6883 og NEK 606, såvel som IEC 60331 for brandsikkerhed. Et bredt spektrum af størrelser, armering og fleksible ledere står til rådighed for at tage højde for de vægt- og pladsbegrænsninger, der ofte forekommer ombord såvel som at lette installationen. Udover de specifikke skibskabler såsom XI, XAI, BS6883 og RFOU/BFOU lagerfører BATT CABLES plc også kraft-, kontrol-, instrumenterings- og kommunikationskabler til at opfylde alle offshore, marine og skibsapplikationer. 

  • Skibsværfter
  • Boreselskaber
  • Ingeniører
  • MODU’er
  • FPSO’er
  • Skibsejere
  • OEM selskaber
  • Skibsinstallatører
  • Boreplatforme 

 

Kabler

KRAFTKABEL  KOMMUNIKATIONSKABEL  KABEL TIL OPERATIVSYSTEMER 
 Skibskabel iht. BS6883  Fiberoptisk kabel  IEC 60331 kontrol- og instrumenteringskabel
 Skibskabel iht. IEC 60092  Koaxialkabel

 IEC 60332 instrumenterings og kontrol kabel

 NEK 606 offshore kabel  Telefonkabel  Computer kabel
                                     

Godkendelser
BATT CABLES plc har leveret til olie, gas og den petrokemiske industri i mange år og har opnået godkendelse som leverandør til olie- og gasindustrien med FPAL (First Point Assessment Ltd.). Vort leverandørnummer for United Kingdom og Holland er 100403369. BATT CABLES plc er også godkendt leverandør i de Nordiske Lande med JQS, leverandørnummer 25884. Mange kabler er også typegodkendt ved American Bureau of Shipping, Bureau VeritasChina Classification Society, DNV, Germanischer LloydKorean Register, Lloyds Register of Shipping, NKRINA, Russian Maritime Register of Shipping og Transport Canada  

Standarder
Alle leverede kabler er i overensstemmelse med Britiske, Europæiske og Internationale normer omfattende:
BS6883 Elastomer isolerede kabler til fast installation på skibe samt mobile og faste offshore enheder. Krav og testmetoder
BS7655 Specifikation af isolations- og kappematerialer for kabler. Elastomere kappecompounds til skibskabel og offshoreapplikationer
BS7917 Elastomer isolerede brandsikre kabler til fast forlægning i skibe samt på mobile og faste offshore enheder. Krav og testmetoder
IEC60092-101 Elektriske installationer i skibe Part 101: Specifikationer og generelle krav
IEC60092-240 Elektriske installationer i skibe Part 350: skibskabel – generel konstruktion og testmetoder IEC60092-351 Elektriske installationer i skibe Part 351: isolationsmaterialer til skibs-,  offshore-, kraft-, kontrol-, instrumenterings-, telekommunikations- og datakabel
IEC60092-352 Elektriske installationer i skibe Part 352: valg og installation af elektrisk kabel
IEC60092-353 Elektriske installationer i skibe Part 353: 1- og flerleder ikke-strålende kraftkabel med massiv ekstruderet isolation for 1kV og 3kV
IEC60092-354 Elektriske installationer i skibe Part 354: 1- og 3-leder kraftkabel med massive ekstruderet isolation for 6kV til 30kV
IEC60092-359 Elektriske installationer i skibe Part 359: kappematerialer for kraft- og telekommunikationskabel til skibsbrug
IEC60092-373 Elektriske installationer i skibe Part 373: telekommunikations- og radiofrekvenskabel til skibsbrug. Fleksibelt koaksialkabel til skibsbrug
IEC60092-374 Elektriske installationer i skibe Part 374: telekommunikations- og radiofrekvenskabel til skibsbrug. Telefonkabel til ikke-essentielt brug
IEC60092-375 Elektriske installationer i skibe Part 375: telekommunikations- og radiofrekvenskabel til skibsbrug. Kabel til almindelig instrumentering, kontrol og kommunikation
IEC60092-376 Elektriske installationer i skibe Part 376: kabel til kontrol- og instrumenteringskredsløb 150/250V
NEK606 Kabel til offshore installationer, halogenfrit og slamresistent
IEEE1580-2001 Anbefalet praksis for marinekabel  til skibsbrug samt til faste og flydende platforme IEEE1120-2004 Vejledning til planlægning, design, installation og reparation af undersøiske kraftkabelsystemer 

Service
BATT CABLES plc er en dedikeret leverandør af såvel projekter som dag-til-dag kabelbehov. Med ISO9002 akkreditering af alle filialer er servicekvaliteten sikret. Vort selskab har en omfattende lagerføring af kabel og kan tilbyde projektstyring af kabler omfattende afskæring i fixlængder, mærkning og fuld dokumentation. 

Exhibitions

Offshore Europe, Aberdeen 8th - 11th September 2009

Border Bottom